Фактори за определяне на цена на скрап

Чудите ли се какво да правите с автомобил, който е станал неуправляем и непотребен? Искате ли да замените кола, която не отговаря на екологичните стандарти с нов модел, по-щадящ към околната среда?

В такъв случай най-разумното решение е да предадете превозното средство на фирма за изкупуване на скрап.

Как се определя цената за изкупуване на скрап

Рециклирането на кола или метални части носи екологични ползи, но освен това е начин да спечелите пари от непотребното ви вече возило. Сумата, която ще получите, зависи от няколко важни фактора и е различна за всеки модел.

Тук ще разгледаме 7те основни фактора, които играят роля в цената, която ще получите при предаване на кола за скрап.

1. Количество скрап

Количеството на предадения скрап е основен фактор при определяне на цената. Фирмите за коли за скрап разполагат с информация относно различните модели и лесно могат да определят цената като им посочите вашия модел.

Все пак зависи дали го предавате цял и какви са наличните части, тъй като това променя общото количество на скрапа. Поради тази причина преди да ви дадат крайна цена, служителите следва да огледат щателно състоянието на автомобила.

2. Вид материали

Цветните метали са по-високо заплатени от черните метали. В зависимост от това какви видове материали участват в конструкцията и частите на автомобила се определя цената за съответния модел.

3. Качество

Качеството на материалите също се взима под внимание при определяне на крайната сума. Износени части и ръждясал метал са предпоставка за по-ниска сума, тъй като те забавят процеса на рециклиране и затрудняват служителите.

4. Местоположение

В зависимост от това къде се намирате и какво разстояние ще трябва да измине репатракът, цената също може да варира. Ето защо фирмите, които имат повече депа, разположени из града, предлагат и по-изгодни цени.

5. Търсене и предлагане

Всяка икономическа дейност се влияе от търсенето и предлагането, в това число и изкупуването на скрап. В случай, че искате да получите максимално висока цена за стария автомобил следва да чакате момент, в който има ниско предлагане и високо търсене.

6. Международни тенденции

Пазарът в отделните държави се влияе от световната икономическа дейност. Следователно, търсенето на скрап от други държава също оказва влияние върху цените, предлагани от българските компании.

7. Сезон

През зимните месеци има редица затруднения пред фирмите за рециклиране на метали, което е причина търсенето в този период да спада. Поради тази причина ако предавате автомобила си през по-студената част от годината, не бихте получили най-изгодната за вас оферта.

Иван Владимиров

Иван Владимиров е автор на блога на KolaZaSkrap.bg, лидер в рециклирането. От ранна детска възраст развива интерес към автомобили, което го води до професионално развитие в автомобилното инженерство. Иван привлича широка аудитория с уникалния си поглед върху автомобилната индустрия и се утвърждава като авторитет в своята ниша. Целта му е да разяснява тънкостите в сферата и да променя начина, по който хората разбират и ценят своите коли.

Оценка: 4.56 / 5 (136 мнения)