KolaZaSkrap.bg- за нас

"Сиен 99" ЕООД


“СИЕН 99” ЕООД е компания с основна дейност изкупуване на метални отпадъци от черни и цветни метали. Ние също специализираме в изкупуването на коли за скрап като предлагаме извозването на старите ви автомобили със собствен транспорт. Друга широкотърсена услуга, която предлагаме е изкупуването на акумулатори.

Нашата мисия е да предоставим удобна и надеждна услуга на клиентите, които желаят да продадат своите стари, повредени или нежелани превозни средства или частите от тях за скрап.

Компанията притежава модерни съоръжения и съвременна база за екологичното рециклиране на излезлите от употреба моторни превозни средства, които на по-късен етап намират приложение за повторна употреба на преработеното желязо в индустрията и тежката промишленост.

Нашата основна дейност се изразява в изкупуването на цветни метали като мед, олово, цинк и други с цел рециклиране и повторно използване.

“СИЕН 99” притежава няколко бази в различни градове в България. Така успяваме да предоставим услугата си на голяма територия и да изкупим значително количество цветни метали, черни метали и желязо. След това следва процес по класификацията им и предаването им за преработка. Изкупуваме коли за скрап: Ние сме се прицелили в амбициозната цел да изчистим големите градове от всички изоставени и неизползвани автомобили, на които вече им е дошло времето да бъдат бракувани. Търсим такива коли и сме готови да платим за тях най-добрата възможна цена в България. За постигането на нашата цел следваме ценности, в които се изразяват и основните предимства, които осигуряваме при работа с нас.

Бърза и лесна процедура по изкупуване и извозване

Ние добре знаем, че времето е един от най-ценните ресурси. Затова гарантираме на нашите клиенти почти незабавна обратна връзка при направено запитване. Следва да организираме среща, на която да оценим състоянието на колата или цветните метали, които изкупуваме, за да предложим най-добрата оферта на продавача и да съдействаме за дерегистрацията на МПС-то.

Прозрачност на услугата

За нас взаимното доверие е много ценно и ние винаги се стараем да гарантираме прозрачност и коректност. Това се изразява в предоставянето на ясна и лесно достъпна информация относно нашите услуги и методи за ценообразуване.

Експертно оценяване

Оценките на автомобилите и цветните метали се извършват от професионалисти с опит, което гарантира коректно и точно определяне на тяхната стойност.

Цени съобразени с пазара

Нашите експерти определят цената на изкупуване на цветните и черните метали и стари автомобили според текущите пазарни условия, количеството, както и видът и състоянието на автомобила.

Екологична отговорност

Не на последно място поставяме и екологичната отговорност като част от ценностите на нашия бизнес. Като компания, насочена към изкупуването на скрап автомобили и цветни метали, ние сме силно ангажирани с опазването на околната среда. Ние се стремим да следваме всички закони и регулации относно правилното обработване и рециклиране на стари автомобили и цветни метали. “СИЕН 99” ЕООД притежава всички необходими лицензи и разрешителни за екологично обработване на метални отпадъци и тяхната повторна употреба. Компанията разполага с най-модерните рециклиращи машини, които обработват металите природосъобразно и екологично. Благодарим за проявеното внимание относно нашата дейност, мисия и ценности. При възникването на допълнителни въпроси може да се свържете с нас чрез контактната форма или на посочения телефонен номер.