//kolazaskrap.bg/wp-content/uploads/2021/07/ford-classic-car-automobile.jpg

"Сиен 99" ЕООД


“СИЕН 99” ЕООД е компания с основна дейност изкупуване на метални отпадъци от черни и цветни метали.

Компанията притежава модерни съоръжения и съвременна база за екологичното рециклиране на излезлите от употреба моторни превозни средства, които на по-късен етап намират приложение за повторна употреба на преработеното желязо в индустрията и тежката промишленост. “СИЕН 99” притежава няколко бази в различни градове в България.

Изкупуваме коли за скрап:

Ние сме се прицелили в амбициозната цел да изчистим големите градове от всички изоставени и неизползвани автомобили, на които вече им е дошло времето да бъдат бракувани. Търсим такива коли и сме готови да платим за тях най-добрата възможна цена в България.

“СИЕН 99” ЕООД притежава всички необходими лицензи и разрешителни за екологично обработване на метални отпадъци и тяхната повторна употреба. Компанията разполага с най-модерните рециклиращи машини, които обработват металите природосъобразно и екологично.