дерегистрация на МПС

Краят на експлоатацията на едно МПС идва с финалното му бракуване, което се случва при регистрирана и лицензирана фирми за рециклиране на коли за скрап като Kolazaskrap.bg.

Процесът по бракуване на един автомобил започва с предаването на вашата кола за скрап на един от нашите мобилни екипи, като от нея вие трябва да получите три неща – пари, документ за предаване на автомобила, и регистрационните номера.

Парите са за вас, регистрационният номер и документът, които ние ще ви дадем, са за КАТ.

Какво представлява процесът по дерегистрация

Процесът по дерегистрация на МПС започва след като вече сте предали колата си на Kolazaskrap.bg. Той протича в рамките на 1-2 дни, като по закон всеки водач на МПС, решил да предаде колата си за скрап, трябва мигновено да представи изискване за дерегистрация на автомобила.

Самия процес е изцяло административен и се води вид услуга от Министерство на Вътрешните Работи, която се заплаща. Методите на заплащане могат да бъдат по банков път или касово, като таксата се определя всяка година.

Защо се налага да дерегистрирате своя автомобил при предаване за скрап

Обявяването на спиране на моторно превозно средство от движение, е задължително и според наредба № І-45/2000г, трябва да се случи мигновено след като колата е била предадена за брак.

При подаване на документи за дерегистриране на един автомобил, се предотвратява повторното регистриране на автомобил със същия сериен номер, с цел намаляване опасните превозни средства по пътищата.

Макар и да е рядко, се случва една кола, която е била предадена за скрап, да бъде препродадена и всякакви глоби и данъци свързани с нея, все още да се водят на стария ѝ собственик.

Причината за спиране на един автомобил от движение също има значение, като в наредбата от 2000-ва година се споменават девет различни допустими причини. Към тях трябва да се приложат съответните документи.

В случая на предаване на кола за скрап към фирма като Kolazaskrap.bg, се използва оригинален екземпляр от предавателен документ, който получавате при предаване на колата на наш мобилен екип.
Какво ви е нужно, за да дерегистрирате своя автомобил

За да дерегистрирате своя автомобил в най-близкото звено на КАТ, вие ще имате нужда от 4 основни документа, както и регистрационните номера на самия автомобил.

В случаите, при които регистрационните номера са били унищожени (катастрофа, друг вид произшествие), се подават друг вид документи (от лицензирани органи), за причината табелите да липсват при предаване на документите.

За да дерегистрирате своя автомобил по възможно най-бързия начин, вие ще се нуждаете от:

  • Заявление за спиране на МПС от движение;
  • Документ за предаване на автомобила за разкомплектоване;
  • Документ за самоличност;
  • Документ за стопанска собственост на автомобила;
  • Свидетелство за регистрация на автомобила – част 1 и 2;
  • Регистрационни номера;
  • Такса, упомената в сайта на МВР.

Заявлението се пуска след като колата вече е предадена за скрап, като информацията за автомобила и собственика се попълват автоматично, вие само трябва да разпишете документа.

Как може Kolazaskrap.bg да ви помогне

Ние можем да помогнем с дерегистрацията на вашия автомобил като ви гарантираме бързо закупуване на колата и предаване на коректни и правилно попълнени предавателни документи.

Нашите екипи работят бързо, дискретно и без почивен ден дори и да се намирате далеч от голям областен град.

Иван Владимиров

Иван Владимиров е автор на блога на KolaZaSkrap.bg, лидер в сферата на рециклирането. Иван развива интерес към автомобили още от ранна детска възраст, което го води до професионално развитие в областта на автомобилното инженерство.

Чрез уникалния си поглед върху автомобилната индустрия, Иван привлича вниманието на широка аудитория и става авторитет в своята ниша. Целта на Иван е да продължи да разяснява тънкостите в сферата и да променя начина, по който хората разбират и ценят своите коли.

Оценка: 4.55 / 5 (97 мнения)