екологични проблеми

Човешкия технологичен напредък е невероятно главоломен и изключително бързоразвиващ се. В последните години човек успя да промени своя живот абсолютно, като не само отиде до Луната над 20 пъти, но и днес дори управлява роботи с хеликоптери на далечния Марс.

Всичко това е кулминация на над половин век невероятен технологичен и индустриален напредък подкрепени от огромна промишленост.

Но ако се отдръпнем назад и погледнем ретроспективно и обективно над това, което този напредък е струвал на Земята, ще установим, че всичко се е случило със страшно много жертви.

Множеството индустрии подкрепящи човешкия технологичен напредък са вредни за околната среда по множество параграфи – ето какви са проблемите, които модерната индустрия създава.

Какви са проблемите от разширената промишленост

Една от най-деструктивните индустрии, както регионално така и глобално, е минно добивната индустрия. На планетата има над 30 различни вида признати и доста търсени полезно добивни депозита в това число желязо, мед, въглища, газ, петрол, платина, паладиум и диаманти.

Всички тези полезно изкопаеми се използват в един или друг капацитет за постигането на високотехнологичния живот, на който днес се наслаждаваме. Проблемът е начина на добиване на тези ресурси, тяхното обработване и ефекта, който тези процеси имат над околната среда.

В зависимост от самия вид ресурс, той може да бъде добит по няколко начина – чрез изграждането на отворени или затворени мини, или чрез изграждането на дълбоки кладенци.

Самото обработване на земята и почвата, разравянето ѝ и начините за достигането на желания ресурс, и ефектите над подводните запази, са особено противоречиви.

Въпреки фактите, много индустрии игнорират или смекчават резултатите от тяхната дейност, а ние си затваряме очите за тях в името на прогреса.

Как се отразяват те на хората и планетата

Последиците като замърсена питейна вода, както бе видяно в регион на САЩ на Флинт, Мичигън след копане за шистов газ, без абсолютно катастрофално. Но замърсяването на подпочвените хидрофори подхранващи градовете и селищата, не е единственият проблем.

Увеличаването на атмосферно изхвърлените парникови газове също така променя климата, а това се отразява на ценни за Земята екосистеми.

Бързите промени намаляват способността на живите организми да се адаптира, което води до тяхното изчезване или забвения в книгите за застрашените видове.

Начин да се облекчи еко катастрофата от промишлеността

Един начин да се ограничи зависимостта на модерния човек от откриване на нови полезни изкопаеми, е чрез рециклиране.

Закупуването на рециклирани суровини като черните метали, е доказано да намалява необходимостта от изкарването на нови суровини от земята, с над 15%. Рециклирането на цветните метали също допринася значително за опазването на природните ресурси.

Затова услуги като KolaZaSkrap.bg са толкова ценни, тъй като тяхната основна дейност е да премахват стари и амортизирани автомобили от пътя и да ги рециклират, връщайки ресурсите обратно в индустрията.

Иван Владимиров

Иван Владимиров е автор на блога на KolaZaSkrap.bg, лидер в рециклирането. От ранна детска възраст развива интерес към автомобили, което го води до професионално развитие в автомобилното инженерство. Иван привлича широка аудитория с уникалния си поглед върху автомобилната индустрия и се утвърждава като авторитет в своята ниша. Целта му е да разяснява тънкостите в сферата и да променя начина, по който хората разбират и ценят своите коли.

Оценка: 4.56 / 5 (131 мнения)