изкупуване на батерии

Изкупуване на батерии за рециклиране – защо е важно

Акумулаторът е част от автомобила, която е нормално да изчерпи живота си след определен период от време, обикновено около 3-4 години от монтирането му в колата. Смяната на старата акумулаторна батерия е част от рутинната грижа за возилото. Рециклирането на стария акумулатор пък е отговорната постъпка, която е добре всеки собственик да осъществява. Защо? В днешната публикация в KolaZaSkrap.bg даваме важните аргументи по въпроса.

Защо се изкупуват акумулатори

Когато говорим за изкупуване на батерии може да става въпрос за продажба на стари акумулатори, които след това отново ще бъдат продадени. В случая става въпрос за акумулатори, които все още могат да бъдат използвани по предназначение и съответно се препродават като втора употреба батерии, които могат да бъдат и презареждани.

Другата хипотеза на изкупуване на акумулатори е за тяхното рециклиране и използване като вторичен материал или иначе казано скрап. В този случай батерията вече не може да се използва съгласно първоначалното ѝ предназначение и следва да се предприемат действия за нейното обезопасяване, преработване и след това – преизползване в друг вид.

Важните причини да се ползвате от услугата изкупуване на батерии

Продажбата на старите акумулатори е важна практика, която има голямо значение за опазването на околната среда, природните ресурси и безопасността на хората.

Акумулаторите съдържат няколко много токсични химикали, които могат да доведат до съществено увреждане на природата, ако не бъдат изхвърляни правилно. Тези токсични агенти включват компоненти като олово и сярна киселина, които са опасни замърсители за водата и природата, при неправилно боравене с тях.

При продаването на стария акумулатор в лицензирано за тези цели предприятие се грижите за това токсичните вещества да бъдат обработени правилно и безопасно, така че да се изключи риска от замърсяване на околната среда.

Освен това правилното рециклиране на автомобилните батерии е стъпка за опазването на природните ресурси. При преработката на старата част се отделят материали, които могат да бъдат използвани отново, под друга форма и така да се ограничи нуждата от нови изчерпаеми ресурси от природата. Това може да допринесе за запазване на естествени хабитати и да намали използваните енергия и ресурси, които са необходими за добива на нови суровини.

Освен като цяло за околната среда, старите акумулатори могат да бъдат опасни за човека при неправилно съхранение. Те могат да изпускат вредни химикали, които да причинят пожари или експлозии. Затова, когато старата батерия вече не е потребна и нямате какво да я правите – най-добре е да я предадете за рециклиране, така че да се минимизира всякакъв риск от подобни опасности.

4.3/5 - (15 votes)
Иван Владимиров

Иван Владимиров е автор на блога на KolaZaSkrap.bg, лидер в сферата на рециклирането. Иван развива интерес към автомобили още от ранна детска възраст, което го води до професионално развитие в областта на автомобилното инженерство.

Чрез уникалния си поглед върху автомобилната индустрия, Иван привлича вниманието на широка аудитория и става авторитет в своята ниша. Целта на Иван е да продължи да разяснява тънкостите в сферата и да променя начина, по който хората разбират и ценят своите коли.