изкупуване на цветни метали

Цветен метал е обобщаващ термин, който се използва за класификация на метали от класа на медните и олово-цинковите метали. Те се наричат цветни, тъй като имат сечение, което има разпознавателен цвят различаващ ги от този на желязото.

Цветните метали са с ниско съдържание на въглерод, което означава, че те са слабо корозивни и издръжливи на оксидизация, което е процесът на корозия следствие излагането метала на кислород.

Това е причината този вид метали да се ползват както при създаването на ВиК инсталации, така и в електротехниката и други индустриални приложения.

Този вид метали са с висока пазарна стойност и имат висок процент на успешна рециклируемост, тъй като често имат ниска точка на топене, както е при алуминият и медта.

Цени за изкупуване на цветни метали

Цените за изкупуване на цветните метали често са по-високи от тези на железата, тъй като цветните метали са по-редки и по-малко като количество. Тяхното приложение е по-специализирано, а търсенето за индустриална употреба е висока.

Науката признава над 15,000 различни вида алуминий, като най-често срещаният вид алуминий е невероятно мек и лесен за обработка. По твърдите сплави на алуминий се използват в специализирани индустрии като въздухоплаването и корабоплаването.

Тъй като тези материали са твърдо специализирани, Kolazaskrap.bg предлага особено добри цени за изкупуване на цветни метали, в големи или малки количества.

Улесняване при изкупуване на цветни метали

За да улесним потребители си, „СИЕН 99“ ЕООД, изгради мрежа от депа за закупуване на цветни и черни метали, както и коли за скрап в цялата страна. Така ние правим нашите високи цени на изкупуване достъпни навсякъде, където има търсене и нужда.

Ние също така предлагаме голям набор от услуги свързани с изкупуването на цветни метали, в това число организирането на специализиран транспорт и изкупуването на хирургични метали.

Ние също така се занимаваме с препродаването на метали към други отрасли на българската индустрия, допринасяйки за 15% от цялостната циркулация на цветни метали в Западна България.

Ние идваме при вас, когато вие не можете да дойдете при нас

Когато обемът на цветните метали, които искате да продадете, е голям и изпитвате трудност с транспортирането им, можете да разчитате на нашите транспортни услуги.

Ние разполагаме с голям автопарк, оборудван с високотоварни и самотоварни автомобили, самосвали и други транспортни средства за пренос на голям обем цветни метали.

Нашите работни групи са на линия 24/7, всеки ден от годината, без почивни дни.

За да запазите техните услуги, трябва да ни дадете поне 12 часа предизвестие, за да организираме транспорт и събиране на цветните метали, като е важно:

  • Да имате достъп до металите;
  • Да сте собственик на металите;
  • Сборната точка да бъде близко до главна пътна артерия.

Услугите, които Kolazaskrap.bg предлага

Ние предлагаме събиране, извозване и изкупуване на цветни метали в границите на България. Основното ни депо за изкупуване на цветни метали се намира в София, като из страната имаме множество други депа за събиране.

Предлагаме също така изкупуване на коли за скрап и транспорт на коли за скрап във всякакво състояние. Разполагаме и със отдадена услуга за рециклиране на цветни и черни метали.

Уверете се в удобството от това да работите с истински професионалисти и изберете „СИЕН 99“ ЕООД на Kolazaskrap.bg още днес.