изкупуване на цветни метали

Цветен метал е обобщаващ термин, който се използва за класификация на метали от класа на медните и олово-цинковите метали. Те се наричат цветни, тъй като имат сечение, което има разпознавателен цвят различаващ ги от този на желязото.

Цветните метали са с ниско съдържание на въглерод, което означава, че те са слабо корозивни и издръжливи на оксидизация, което е процесът на корозия следствие излагането метала на кислород.

Това е причината този вид метали да се ползват както при създаването на ВиК инсталации, така и в електротехниката и други индустриални приложения.

Този вид метали са с висока пазарна стойност и имат висок процент на успешна рециклируемост, тъй като често имат ниска точка на топене, както е при алуминият и медта.

Цени за изкупуване на цветни метали

Цените за изкупуване на цветните метали често са по-високи от тези на железата, тъй като цветните метали са по-редки и по-малко като количество. Тяхното приложение е по-специализирано, а търсенето за индустриална употреба е висока.

Науката признава над 15,000 различни вида алуминий, като най-често срещаният вид алуминий е невероятно мек и лесен за обработка. По твърдите сплави на алуминий се използват в специализирани индустрии като въздухоплаването и корабоплаването.

Тъй като тези материали са твърдо специализирани, Kolazaskrap.bg предлага особено добри цени за изкупуване на цветни метали, в големи или малки количества.

Улесняване при изкупуване на цветни метали

За да улесним потребители си, „СИЕН 99“ ЕООД, изгради мрежа от депа за закупуване на цветни и черни метали, както и коли за скрап в цялата страна. Така ние правим нашите високи цени на изкупуване достъпни навсякъде, където има търсене и нужда.

Ние също така предлагаме голям набор от услуги свързани с изкупуването на цветни метали, в това число организирането на специализиран транспорт и изкупуването на хирургични метали.

Ние също така се занимаваме с препродаването на метали към други отрасли на българската индустрия, допринасяйки за 15% от цялостната циркулация на цветни метали в Западна България.

Ние идваме при вас, когато вие не можете да дойдете при нас

Когато обемът на цветните метали, които искате да продадете, е голям и изпитвате трудност с транспортирането им, можете да разчитате на нашите транспортни услуги.

Ние разполагаме с голям автопарк, оборудван с високотоварни и самотоварни автомобили, самосвали и други транспортни средства за пренос на голям обем цветни метали.

Нашите работни групи са на линия 24/7, всеки ден от годината, без почивни дни.

За да запазите техните услуги, трябва да ни дадете поне 12 часа предизвестие, за да организираме транспорт и събиране на цветните метали, като е важно:

  • Да имате достъп до металите;
  • Да сте собственик на металите;
  • Сборната точка да бъде близко до главна пътна артерия.

Услугите, които Kolazaskrap.bg предлага

Ние предлагаме събиране, извозване и изкупуване на цветни метали в границите на България. Основното ни депо за изкупуване на цветни метали се намира в София, като из страната имаме множество други депа за събиране.

Предлагаме също така изкупуване на коли за скрап и транспорт на коли за скрап във всякакво състояние. Разполагаме и със отдадена услуга за рециклиране на цветни и черни метали.

Уверете се в удобството от това да работите с истински професионалисти и изберете „СИЕН 99“ ЕООД на Kolazaskrap.bg още днес.

Често задавани въпроси за изкупуването на цветни метали

Каква е процедурата за изкупуване на цветни метали?
Тази процедура е стандартна, но е възможно да варира в зависимост от мястото, което сте избрали за изкупуването. Това, което основно включва процедурата е представяне и оценяване на цветните метали от експертите на фирмата за скрап.
Това се изисква, за да може да се определи тяхната стойност. Тя зависи от чистотата, вида и произхода на цветните метали. След определяне на стойността вие ще получите оферта за изкупуване, която се основава на стойността на металите. Решението дали тя ви удовлетворява е ваше.
Какви са основните причини за изкупуване на цветни метали?
Има няколко основни причини за изкупуване на цветни метали като част от тях са свързани с финансовия резултат от сделката, а друга с екологичното значение. Към финансовите причини се отнася възможността за печалба, която продавача може да получи след изкупуването на цветните метали. Тази цена зависи от вида, теглото и състоянието на металите.
Друга причина може да е желанието на продавача да се отърве от неща, които не използва и няма да му потрябват. Това се отнася най-вече за предаването на цветни метали от стар автомобил.
Екологичните причини са свързани с рециклирането на цветните метали и възможността им за повторна употреба.
Какви цветни метали се изкупуват най-често?
Цветните метали, които се изкупуват най-често са от класа на медните и олово-цинковите метали. Те се изкупуват поради тяхната метална стойност или възможността за повторно използване. Представяме кратък списък с най-често изкупуваните цветни метали:
Мед: много популярен метал за изкупуване за скрап, заради широката си употреба в много индустрии.
Бронз: сплав от мед и други метали, сред които медните кабели, проводници, медни тръби, медни бакарни плочи.
Олово: намира приложение в много индустрии, което го прави един от най-често изкупуваните цветни метали.
Цинк: най-често се използва в производството на батерии.
Това са най-често изкупуваните метали, които се определят с висока стойност.
Какво се случва с цветните метали след изкупуването им?
След изкупуването на цветни метали те преминават през няколко процеса. Първо трябва да се проведе повторна оценка с цел цветните метали да бъда класифицирани. Това включва измерване на теглото, оценка на метала и наличие на дефекти и примеси.
След оценката металите се подготвят за преработка. Подготовката се осъществява с разделянето на металите по видове и отстраняването на отпадъци. Следващата стъпка е рециклиране. Методът на рециклиране зависи от вида на металите. Най-често те са претопявани, за да се използват за нови предмети и намират приложение в различни индустрии.


Оценка: 4.56 / 5 (115 мнения)