Регистрационни документи на автомобил

Ситуацията, при която автомобилът няма регистрационни документи, може да бъде предизвикателна. Ако сте се сблъсквали с подобен казус, то добре знаете, че неизвестните в него, могат да ви създадат много главоболия.

Без наличните регистрационни документи не може да докажете собствеността на автомобила или да използвате превозното средство законно на пътя. Неудобствата, които липсата на регистрационни документи може да причини са много.

В този текст няма да се фокусираме върху тях, а върху това какво може да направите, за да разрешите този казус.

Потърсете документите на превозното средство

Първото нещо, което може да направите и зависи изцяло от вас е да направите обстойно търсене на липсващите регистрационни документи. Понякога се случва документите на автомобила да бъдат запилени сред други документи, които държите вкъщи или член на домакинството да ги е преместил на друго място за съхранение.

Проверете всички възможни места, където има вероятност да са документите и разпитайте хората, с които живеете дали не са ги преместили някъде.

Ако сте закупили автомобила без регистрационни документи

Възможно е да сте изправени и пред такава ситуация. В този случай най-добре е да се свържете с предишния собственик на превозното средство.

Той може да пази копия на регистрационните документи или да знае къде се съхраняват. Освен това, предишният собственик може да ви окаже помощ, за да получите копия на съответните документи.

Подаване на заявление за издаване на дубликат

Ако сте опитали всичко и все пак още не може да намерите документа имате още един вариант. Може да подадете заявление за издаване на дубликат в съответните държавни органи – КАТ. При подаване на заявление за издаване на дубликати е нужно да представите някои документи, сред които:

  • Документ за самоличност – лична карта или паспорт;
  • Попълнено заявление за получаване на дубликат, което може да изтеглите от сайта на КАТ;
  • Договор за покупко-продажба на превозното средство, с което да докажете собствеността над автомобила;
  • Документ за платена такса за издаване на дубликат на регистрационни документи.

Регистрация на автомобила

След като получите дубликат на регистрационните документи, следва да регистрирате автомобила на ваше име (ако не е вече регистриран). Преди нея трябва да се уверите, че автомобила е технически изправен. Това се случва след успешно преминаване на превозното средство през технически преглед.

Не пропускайте да сключите и задължителната застраховка „Гражданска отговорност“.

Важно е да уточним, че липсващите регистрационни документи при покупка на автомобила могат да бъдат свързани с неизплатени кредити или залагане на превозното средство. Съветваме ви да проверите в регистрите на КАТ или други съответни институции дали автомобилът не е обект на такива проблеми.

Ако се окаже, че автомобилът не може да бъде регистриран поради правни пречки или техническа неизправност, винаги можете да се свържете с компания, изкупуваща коли за скрап.

Иван Владимиров

Иван Владимиров е автор на блога на KolaZaSkrap.bg, лидер в рециклирането. От ранна детска възраст развива интерес към автомобили, което го води до професионално развитие в автомобилното инженерство. Иван привлича широка аудитория с уникалния си поглед върху автомобилната индустрия и се утвърждава като авторитет в своята ниша. Целта му е да разяснява тънкостите в сферата и да променя начина, по който хората разбират и ценят своите коли.

Оценка: 4.55 / 5 (109 мнения)