Евростандарт 7

Европейските разпоредби за намаляване на емисиите на пътя може и да не изглеждат като злободневен въпрос за обикновения автомобилист, но те оказват значително влияние най-вече за производството на нови автомобили.

Прякото влияние, което новите стандарти за емисиите оказват е основно с оглед заплащането на по-голям или по-малък данък за колата и задействането на бъдещите ограничения за използване на автомобила в зони с ограничени емисии.

Новите евростандарти обаче определено могат да променят и облика на пазара за автомобили и директно да въздействат върху наличните за закупуване директно от шоурума напълно нови возила, а и да повишат разходите за експлоатация на колите.

Твърде високи евростандарти може да увеличат цената на превозните средства за крайния потребител и да ви принудят да се предадете стария си автомобил за скрап, поради сложността на мерките, които се предприемат за намаляване на емисиите.

Какво представлява евростандарт 6

Това е европейски стандарт за изгорели газове, който е въведен от Европейската комисия по екологични въпроси. Той е част от система от мерки, които целят да ограничат вредните емисии, изхвърляни в атмосферата от автомобилите.

В стандарта влиза комплекс от критерии, които ако са изпълнени от производителя на даден автомобил, го характеризират като отговарящ на този стандарт. Колкото по-високо е числото на стандарта, толкова по-екосъобразен е автомобилът и съответно данъкът за него е по-малък.

Самите критерии са свързани с количеството изпускани вредни газове и частици на измината единица разстояние. Евростандарт 6 за бензинови автомобили изисква въглеродният окис да е до 1 гр. за километър, азотен окис – до 0,06, а фините прахови частици – до 0,005. Относно дизеловите автомобили изискванията са следните: въглероден оксид – до 0,005, азотни – 0,08, фини прахови – 0,005.

Какво ни готви евростандарт 7

Евро 6 бе приет през 2014 г., септември месец. Планира се евро 7 да влезе в сила до юли 2025 г. Както логично се очакваше, новият стандарт е по-строг от настоящия. Изисква се новопроизведените автомобили да отделят много по-малки количества замърсители, но самата рамка е доста по-опростена от тази в евро 6. Как?

Евро 6 дава различни изисквания според това дали става въпрос за лек автомобил, ван, камион или автобус. Евро 7 стандартът представя единен набор от правила за всяко превозно средство, независимо дали оперира с дизел, бензин, газ, електричество или се задвижва хибридно.

На практика новият стандарт предвижда вземане на долните граници и прилагане при всички видове горива. Така например, ако ограничението за азотен оксид е било 60 мг/км за бензинови автомобили и 80 мг/км за дизелови по евро 6, по евро 7 за всички автомобили ще е 60 мг/км.

Въвеждат се и ограничения за нови, незасягани досега в стандартите замърсители като например амоняк. Предвижда се по-строг контрол върху количеството отделян прах от спирачките и гумите, като също така автомобилите ще бъдат тествани при повече условности от преди.

Освен това евро 7 изисква автомобилът да може да поддържа стандарта до 10 години и 124 хил. мили. А производителите ще трябва да монтират сензори в колите, които да откриват неизправности в двигателя, които може да доведат до повишение на вредните емисии над стандарта.

Иван Владимиров

Иван Владимиров е автор на блога на KolaZaSkrap.bg, лидер в рециклирането. От ранна детска възраст развива интерес към автомобили, което го води до професионално развитие в автомобилното инженерство. Иван привлича широка аудитория с уникалния си поглед върху автомобилната индустрия и се утвърждава като авторитет в своята ниша. Целта му е да разяснява тънкостите в сферата и да променя начина, по който хората разбират и ценят своите коли.

Оценка: 4.57 / 5 (131 мнения)